מודל העבודה שלי
גן הילדים היווה עבורי "מעבדה חיה" שמילאה אותי בהשראה אין סופית. שנים לא מעטות ביליתי ב"מעבדה" זו, שם למדתי להתבונן לבדוק ולנתח, בעיקר את הסביבה האנושית ואת התהליכים התקשורתיים המתרחשים שם, ילדים, הורים ואנשי צוות ,לזה אני קוראת הדיאלוג במרחב של "המשולש הקדוש".

מלאכת החינוך בגיל הרך מושתת על תקשורת של "המשולש הקדוש", ז"א הילד במרכז העשייה החינוכית, כשההורה ואיש החינוך מהווים צלע תומכת שאמורה לעבוד בשיתוף פעולה. רוצה לומר, בעולם החינוך מתרחש דיאלוג בן שלושה מוקדים: "הורה", "מורה", "תלמיד".

הגיל הרך הוא "חלון הזדמנויות" הראשון ברצף ההתפתחותי של האדם, והילד הוא "אדריכל חייו". על המבוגרים מוטלת האחריות לסייע בעזרת תיווך הולם, לערוך את מסעו בעולם, לגלות ולממש את הפוטנציאל הטמון בו, תוך כדי בחירה אישית.

מודל העבודה שלי מחולק לשלשה חלקים: חינוך, הורות, גיל רך, אני משלבת בין עולמות שהבסיס המשותף לכולם- חיבור לעצמי הפנימי ובמילים פשוטות- מודעות עצמית. מודל העבודה שלי עוזר לבני האדם למצוא את החיבור הפנימי והנתיב של עצמם, ובכך לחיות חיים מלאים.
הילד הוא אדם, והאדם הוא הילד, אני אינני מנתקת , חד הם. המשותף לכולם זה מערכות יחסים תקשורת תוך אישית, ובינאישית הנעים יחד במעגלים שלובים. תקשורת תוך אישית, היא עולמו הפנימי של האדם, ותקשורת בינאישית היא הדיאלוג הפנימי שפוגש את העולם החיצון. זוהי עבודה אישית פנימית, מהפנים אל החוץ.

הילד

במפגש של הילד עם ההורה מתרחש דיאלוג, הדיאלוג הוא בו זמנית עם ה"הורה הבוגר" ועם ה"הורה הילד", רוצה לומר ש"הילד הקטן" שנמצא בהורה ומלווה אותו במסע חייו, ונמצא לא מעט בדיאלוג זה, בתהליך הזיהוי הזה חשוב להבין שהילד הוא המרכז.

הילדים שלי

עולם ההורות, ה"הורה הבוגר" פוגש את "הילד שבו" ותוך כדי הדיאלוג, נתקל ונפגש ההורה במצבים מתוך זיכרונות, חוויות הילדות עם חוויות הילד שלו, זה מתערבב במסע ההורות שלו, ולכן צריכה להיות החלטה מה לשימור ואת מה צריך לרענן לחדש לשנות , זה תהליך המודעות שאני מדברת עליו.

אני והסביבה

כול מה שקשור במפגש של האדם הבוגר שבתוכו "הילד הקטן" , ובה במגע עם הסביבה, החברה. זה נכון למקום עבודה, יחסים בין עובד ומעביד, בין אנשי צוות, מסגרות חינוך, מנהלים. במפגש הזה מתרחשת, תקשורת בינאישית , ז"א התוך אישי עם הבינאישי , מערכת היחסים הזאת יוצרת דיאלוג שיכול להיות מיטב אך בהחלט יכול להיות מפגש של קונפליקטים. הרעיון הוא ללמוד לנהל את הדיאלוגים האלו בצורה הטובה ביותר שפועלת לטובתי, ולכן חיבור ל"עצמי" משמעותי להצלחה.
בקרו בדף הפייסבוק שלי